Rozrost dużych aglomeracji determinowany przez migracje, szczególnie osób młodych, w kierunku dużych miast powoduje powstawanie tysięcy nowych nieruchomości. W całym 2016 roku do użytku oddano prawie 80 tysięcy nowych mieszkań, co było podtrzymaniem wzrostowego trendu. Nowe nieruchomości mieszkalne powstają głównie w dużych miastach, często obok siebie i w wielu wypadkach ich naturalnym mankamentem, szczególnie w godzinach wieczornych, jest liczna dostępnych miejsc parkingowych. Z parkingów pierwotnie przeznaczonych dla mieszkańców korzystają osoby postronne, a sami mieszkańcy zostają pozostawieni sami sobie.

Zintegrowane systemy parkingowe, wykorzystujące terminale wjazdowo/wyjazdowe oraz systemy weryfikacji pojazdów, próbujących przedostać się na teren osiedla pozwalają utrzymać odpowiednią dostępność miejsc postojowych. System mogą być wyposażone zarówno w systemy wideodetekcji pojazdów wjeżdżających na parking, jak i w systemy radiowego sterowania przy pomocy specjalnych winiet bądź pilota. Istotnym udogodnieniem może być zastosowanie automatycznych blokad miejsc parkingowych, do których dostęp posiadają osoby uprawnione, zaś samo otwarcie blokady odbywa się przy pomocy pilota.

Nasze rozwiązania dla tych klientów

Sprawdź, co możemy zaoferować deweloperom

Nasze usługi dla tych klientów

Sprawdź, co możemy zaoferować deweloperom