W 2015 roku liczba samochodów na świecie wynosiła 1,1 miliarda. Szacuje się, iż do 2025 roku wskaźnik ten wzrośnie do 1,5 miliarda, by w 2040 osiągnąć poziom 2 miliardów pojazdów. W samej Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat liczba samochodów wzrosła trzykrotnie i wynosi obecnie około 20 milionów. Tak duża liczba przyczynia się bezpośrednio do powstania zatorów oraz korków drogowych, które są problemem większości polskich miast. Około 15% ruchu drogowego w miastach w godzinach 9.00-17.00 generują pojazdy szukające wolnych miejsc parkingowych.

Podaż dodatkowych miejsc parkingowych jest wyraźnie niższa od popytu jaki na nie występuje, a ograniczenia związane z planami zagospodarowania przestrzennego dodatkowo eskalują problem.

Często jednak, wolne stanowiska przeznaczone dla pojazdów, usytuowane są w miejscach, które ciężko odnaleźć bądź, do których dostęp z różnych przyczyn jest utrudniony.

Rozwiązaniem problemu jest implementacja systemu detekcji zajętości miejsc parkingowych. Magnetyczny sensor zamontowany w podłożu wraz z jednostką sterującą oraz serwerem, umożliwia monitorowanie dostępności miejsc postojowych poprzez mobilną aplikację, wybraną stronę internetową czy też umieszczone na parkingach LED-owe tablice informacyjne. Zastosowanie systemu w sposób bezpośredni wpływa na zmniejszenie ruchu i jego upłynnienie oraz powoduje zwiększenie wydajności parkingów samochodowych, poprawia efektywność wykorzystywania już istniejących możliwości parkowania oraz redukuje zanieczyszczenie środowiska ze względu na ograniczenie emisji spalin.

Nasze rozwiązania dla tych klientów

Sprawdź, co możemy zaoferować samorządom

Nasze usługi dla tych klientów

Sprawdź, co możemy zaoferować samorządom