DGS Parking Systems w ramach dostępnych w swojej ofercie produktów i rozwiązań parkingowych, oferuje usługi ich montażu. Nasi certyfikowani monterzy wraz z dostarczonymi urządzeniami zapewniają poprawną instalację oraz konfigurację terminali wjazdowo-wyjazdowych, szlabanów, kas płatniczych oraz innych dostępnych u nas urządzeń, zgodnie z warunkami w jakich będą pracować.